Fleet Depth Chart Fleet Roster

Ryan DiSalvo | 49

LS | San Jose State | San Diego Fleet
Ht: 6040 / 6' 04" | Wt: 253 | Upd: 02/15/2019

Vitals

Birth Date: 01/20/1994
Age: 26
Original Team: SD
AAF Entry:
AAF Exp: R
Depth Chart Key:
AAF Team History: SD
Original NFL Team: MIA FA
NFL Entry: 16 CFA
NFL Exp: 1
NFL Team History: MIA TEN

Player History (AAF)

N/A

Player History (NFL)

05/16 MIA FA
08/16 MIA waived
08/17 TEN FA
09/17 TEN waived/injured
09/17 TEN IR
10/17 TEN waived 8